Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64681
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Засоби реалізації прагматичного потенціалу антонімів у німецькомовному художньому прозовому тексті
Authors Movchan, Diana Vasylivna  
Квартник, Я.А.
Keywords дискурс
discourse
прагматика
pragmatics
антонім
антоним
antonym
художній текст
художественный текст
artistic text
німецька мова
немецкий язык
German
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64681
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Квартник, Я.А. Засоби реалізації прагматичного потенціалу антонімів у німецькомовному художньому прозовому тексті [Текст] / Я.А. Квартник, Д.В. Мовчан // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 31-33.
Abstract Для сучасної лінгвістичної науки характерним є посилений інтерес до прагматики дискурсу, його функціонування, до компонентів комунікативної ситуації. Доведено, що будь-який мовний матеріал має прагматичне спрямування, оскільки прагматика експліцитно передбачає вплив адресанта на адресата.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

France France
1
Germany Germany
17
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
98
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
66
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kvartnyk_discourse.pdf 1,88 MB Adobe PDF 71

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.