Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64688
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мовленнєві коди
Authors Shvachko, Svitlana Oleksiivna  
Ковтун, В.
Анохіна, Т.О.
Keywords номінативні одиниці
номинативные единицы
nominative units
комунікативні одиниці
коммуникативные единицы
communicative units
англомовний дискурс
англоязычный дискурс
English-language discourse
словотвір
словообразование
word formation
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64688
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ковтун, В. Мовленнєві коди [Текст] / В. Ковтун, С.О. Швачко, Т.О. Анохіна // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 33-37.
Abstract У лінгвістиці останніх років інтенсивно дискутуються питання мовленнєвих кодів, одиниць і категорій мови в їх психо-когнітивному вимірі «тут і тепер» - живої комунікації. Домінантними на часі є метазнаки: дискурс, текст, комунікація, вербальні та невербальні засоби спілкування. Значущим є осмислення номінативних одиниць (НО) на векторі адресант-адресат, вивчення їх системнофункціонального буття.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
485
Ukraine Ukraine
222
United Kingdom United Kingdom
970
United States United States
244
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

Belarus Belarus
1
Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
200
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Kovtun_nominative_units.pdf 2,42 MB Adobe PDF 212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.