Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64711
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Порівняльний аналіз ендоскопічних особливостей хронічного гастриту у осіб молодого і похилого віку
Authors Квасова, П.А.
Keywords хронічний гастрит
хронический гастрит
chronic gastritis
віковий аспект
возрастной аспект
age aspect
ендоскопія
эндоскопия
endoscopy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64711
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Квасова, П.А. Порівняльний аналіз ендоскопічних особливостей хронічного гастриту у осіб молодого і похилого віку [Текст] / П.А. Квасова // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 95.
Abstract Актуальність: Захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ) продовжують залишатися актуальними в сучасних умовах, особливо серед осіб, які проживають в сільській місцевості. У зв'язку з фінансовою ситуацією в країні сільське населення часто відмовляється від діагностики і лікування захворювань загального і вузького профілів, зокрема гастроентерологічної патології. Це створює певні труднощі в своєчасному діагностуванні і лікуванні цих захворювань, особливо серед осіб похилого віку.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
528
United Kingdom United Kingdom
265
United States United States
132
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
529
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Kvasova_porivnialnyi_analiz.pdf 1,11 MB Adobe PDF 534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.