Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64713
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз ризиків прогресування фіброзу печінки у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors Melekhovets, Oksana Kostiantynivna  
Zhaldak, Dar`ia Oleksandrivna  
Keywords печінка
печень
liver
фіброз печінки
фиброз печени
hepatic fibrosis
гіпотиреоз
гипотиреоз
hypothyroidism
неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
non-alcoholic fatty liver disease
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64713
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Жалдак, Д.О. Аналіз ризиків прогресування фіброзу печінки у хворих на гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки [Текст] / Д.О. Жалдак, О.К. Мелеховець // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 91-92.
Abstract Вступ. У системі первинної ланки охорони здоров´я за останнє десятиліття коморбідність неалкогольої жирової хвороби печінки (НАЖХП) з різноманітними захворюваннями привертає до себе значну увагу. З одного боку це пов’язано з накопиченням великої кількості досліджень про патогенетичні механізми розвитку захворювання, а з іншого – зі збільшенням випадків діагностування захворювання як самостійної нозологічної одиниці або як супутнього у практиці лікаря загальної практики сімейної медицини. Незалежно від умов виникнення та перебігу захворювання, НАЖХП є предиктором розвитку ускладнень з боку серцево – судинної системи.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
293
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
882
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
273
United Kingdom United Kingdom
1765
United States United States
296
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
215
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
297
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Zhaldak_Melekhovets.pdf 1,76 MB Adobe PDF 522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.