Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64725
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Використання сучасних технологій візуального навчання при викладанні стоматологічних дисциплін
Authors Lakhtin, Yurii Volodymyrovych  
Moskalenko, Pavlo Oleksandrovych  
Halych, Liudmyla Viktorivna  
Tymoshenko, Oleksii Oleksiiovych
Chernenko, Volodymyr Mykolaiovych
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5055-3162
http://orcid.org/0000-0003-3207-4146
http://orcid.org/0000-0002-8454-6427
Keywords візуальне навчання
визуальное обучение
visual training
сучасні технології
современные технологии
modern technology
стоматологічні дисципліни
стоматологические дисциплины
dental disciplines
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64725
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Використання сучасних технологій візуального навчання при викладанні стоматологічних дисциплін [Текст] / Ю.В. Лахтін, П.О. Москаленко, Л.В. Галич [та ін.] // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 53-54.
Abstract Особливістю підготовки майбутнього лікаря-стоматолога є готовність до самостійної професійної діяльності в амбулаторно-поліклінічних установах безпосередньо після закінчення вузу. При реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі необхідно використовувати різні методи при вивченні дисциплін професійного циклу. Одна з вимог до умов реалізації основних освітніх програм на основі освітніх стандартів є широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять з метою формування і розвитку професійних навичок і компетенцій студентів. Серед таких форм проведення занять є використання аудіовізуальних засобів. Ці засоби призначені для подання зорової та слухової інформації.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Bulgaria Bulgaria
632733
Germany Germany
316
Greece Greece
1
Ireland Ireland
165143
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1581
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
2527767
United Kingdom United Kingdom
1265465
United States United States
28945310
Unknown Country Unknown Country
2527766

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
36066085
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
28945310
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Lakhtin_Moskalenko.pdf 1,11 MB Adobe PDF 65011408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.