Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64747
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лекція, як складова аудиторної роботи при вивченні дисципліни «Епідеміологія»
Authors Петрусевич, Т.В.
Зубленко, О.В.
ORCID
Keywords лекція
лекция
lecture
аудиторна робота
аудиторная работа
class work
епідеміологія
эпидемиология
epidemiology
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64747
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Петрусевич, Т.В. Лекція, як складова аудиторної роботи при вивченні дисципліни "Епідеміологія" [Текст] / Т.В. Петрусевич, О.В. Зубленко // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 57.
Abstract Підвищення якості навчального процесу в медичному ВУЗі э необхідною умовою якісної підготовки майбутніх фахівців. Навчальний процес складається з багатьох складових, в тому числі з аудиторної роботи, яка передбачає засвоєння лекційного матеріалу. Лекція має бути спрямована, як на інтенсифікацію навчального процесу, так й на розвиток особистісних якостей майбутнього лікаря. Лекції з епідеміології допомагають заповнити прогалини в знаннях шляхом надання систематизованих знань з епідеміології, розкривають стан та перспективи розвитку епідеміології, концентрують увагу на найбільш складних питаннях сьогодення, стимулюють пізнавальну діяльність та сприяють формуванню «популяційного» мислення майбутніх фахівців. Призначення сучасної лекції в навчальному процесі не в тому, щоб надати всю інформацію по темі, а для того щоб допомогти засвоїти фундаментальні проблеми дисципліни, показати взаємозв’язок з іншими дисциплінами та використання набутих знань в майбутній практичній діяльності лікаря.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

China China
1224117
Germany Germany
39843
Greece Greece
1
Ireland Ireland
19922
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
4856623
United Kingdom United Kingdom
225135
United States United States
16078888
Unknown Country Unknown Country
449684

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4856624
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4856625
Unknown Country Unknown Country
114888

Files

File Size Format Downloads
Petrusevych_Zublenko.pdf 1,11 MB Adobe PDF 9828143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.