Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64759
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кількісні показники стану еритроцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності анемії
Authors Prystupa, Liudmyla Nykodymivna  
Ковчун, А.В.
Keywords хронічне обструктивне захворювання легень
хроническое обструктивное заболевание легких
chronic obstructive pulmonary disease
анемія
анемия
anemia
еритроцити
эритроциты
erythrocyte
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64759
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Приступа, Л.Н. Кількісні показники стану еритроцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності анемії [Текст] / Л.Н. Приступа, А.В. Ковчун // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 101-102.
Abstract Мета дослідження. З’ясувати особливості кількісних показників стану еритроцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Матеріали та методи. Нами було проведено обстеження 202 хворих на ХОЗЛ та 67 пацієнтів контрольної групи. Діагностику здійснювали згідно з адаптованою клінічною настановою заснованою на доказах «Хронічне обструктивне захворювання легень» МОЗ України № 555 від 27.06.2013 року та уніфікованим клінічним протоколом первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Залізодефіцитна анемія» № 709 від 02.11.2015 року. Обстеження включало визначення вмісту гемоглобіну, еритроцитів, гематокриту, кольорового показника (КП), а також розрахунок кількісних показників стану еритроцитів (еритроцитарних індексів – MCV, MCH, MCHC). Розрахунок еритроцитарних індексів проводили відповідно до Додатку 5 клінічного протоколу № 709 від 02.11.2015 року. Статистична обробка отриманих результатів дослідження проводилась за допомогою програми SPSS Statistics 21.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
25
Netherlands Netherlands
1110
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
503
United Kingdom United Kingdom
2220
United States United States
556
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
455
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Prystupa_Kovchun.pdf 1,76 MB Adobe PDF 473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.