Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64759
Title: Кількісні показники стану еритроцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності анемії
Authors: Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Ковчун, А.В.
Keywords: хронічне обструктивне захворювання легень
хроническое обструктивное заболевание легких
chronic obstructive pulmonary disease
анемія
анемия
anemia
еритроцити
эритроциты
erythrocyte
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Приступа, Л.Н. Кількісні показники стану еритроцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності анемії [Текст] / Л.Н. Приступа, А.В. Ковчун // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 101-102.
Abstract: Мета дослідження. З’ясувати особливості кількісних показників стану еритроцитів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Матеріали та методи. Нами було проведено обстеження 202 хворих на ХОЗЛ та 67 пацієнтів контрольної групи. Діагностику здійснювали згідно з адаптованою клінічною настановою заснованою на доказах «Хронічне обструктивне захворювання легень» МОЗ України № 555 від 27.06.2013 року та уніфікованим клінічним протоколом первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Залізодефіцитна анемія» № 709 від 02.11.2015 року. Обстеження включало визначення вмісту гемоглобіну, еритроцитів, гематокриту, кольорового показника (КП), а також розрахунок кількісних показників стану еритроцитів (еритроцитарних індексів – MCV, MCH, MCHC). Розрахунок еритроцитарних індексів проводили відповідно до Додатку 5 клінічного протоколу № 709 від 02.11.2015 року. Статистична обробка отриманих результатів дослідження проводилась за допомогою програми SPSS Statistics 21.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64759
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other18
Germany1
Downloads
Other10
China3
Germany1
France1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prystupa_Kovchun.pdf1.76 MBAdobe PDF16Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.