Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64760
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз лексичних одиниць засобів масової інформації
Authors Kobiakova, Iryna Karpivna  
Таран, Л.О.
Keywords політичний дискурс
политический дискурс
political discourse
лексичні одиниці
лексические единицы
lexical units
імпліцитна інтенція
имплицитная интенция
implicit intension
мовні одиниці
языковые единицы
language units
засоби масової інформації
средства массовой информации
mass media
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64760
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Таран, Л.О. Аналіз лексичних одиниць засобів масової інформації [Текст] / Л.О. Таран, І.К. Кобякова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 62-64.
Abstract Характерною особливістю сучасної політичної лексики є її використання не лише для повідомлення інформації, а й приховування її; вона є не тільки засобом привертання громадської уваги, а й вживається для того, щоб її відвернути або значно послабити.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
1088
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
495
United Kingdom United Kingdom
2177
United States United States
544
Unknown Country Unknown Country
45

Downloads

China China
2
France France
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
543
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Taran_political_discourse.pdf 1,65 MB Adobe PDF 555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.