Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64770
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз переваг застосування інтерактивних форм навчання студентів на кафедрі анатомії людини
Authors Фоміна, Л.В.
Башинська, О.І.
Keywords інтерактивні методи навчання
интерактивные методы обучения
interactive teaching methods
анатомія
анатомия
anatomy
викладання
преподавание
teaching
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64770
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Фоміна, Л.В. Аналіз переваг застосування інтерактивних форм навчання студентів на кафедрі анатомії людини [Текст] / Л.В. Фоміна, О.І. Башинська // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 66-67.
Abstract Вступ. У теперішній час для підготовки спеціалістів лікарів, які б відповідали вимогам сучасності має значення напрямок інноваційно-особистнісного навчання з використанням інтелектуально творчого потенціалу особистості. Такий підхід вимагає змін в освітньому процесі. Разом з тим, студент повинен засвоювати потік інформації який збільшується час від часу. На допомогу студенту та викладачу мають прийти інтерактивні методи викладання,які допоможуть студенту в засвоєнні матеріалу а викладачеві якісному викладанні предмету. Застосування інтерактивних методів навчання є одним з найважливіших напрямків удосконалення сучасних методів вузівського навчання і обов’язкова умова для виконання компетентністного підходу . Для реалізації заявлених сучасних компетентностей студента є застосування новітніх технологій і форм учбової роботи. В першу чергу це перехід від інформативних форм навчання до активних, перехід від знання до дієвого активного застосування знань. Завданням інтерактивного навчання є заохочення сутента до поєднання теоретичних знань з практичними потребами.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
157
United Kingdom United Kingdom
361
United States United States
180
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
361
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Fomina_Bashynska.pdf 1,76 MB Adobe PDF 374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.