Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64790
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Перспективи використання змішанного навчання у підготовці студентів-медиків
Authors Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Obukhova, Olha Anatoliivna  
Keywords вища медична освіта
высшее медицинское образование
higher medical education
студенти-медики
студенты-медики
medical students
змішане навчання
смешанное обучение
blended learning
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64790
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гарбузова, В.Ю. Перспективи використання змішанного навчання у підготовці студентів-медиків [Текст] / В.Ю. Гарбузова, О.А. Обухова // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 45.
Abstract Основною проблемою сучасної системи медичної освіти є протиріччя між характером професійної діяльності сучасного лікаря в умовах активного зростання об’єма інформації, інтенсивного використання засобів інформаційнокомунікаційних технологій і традиційною системою навчання, що потребує за цих умов активної модернізації усіх компонентів освітнього процесу. Інформатизація освітнього простору, переорієнтація технологій навчання на самостійну і дослідницьку роботу свідчить про необхідність удосконалення системи професійної медичної підготовки майбутніх лікарів з використанням нових технологій навчання, серед яких важливе місце посідає змішане навчання (BlendedLearning).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
343
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1032
Ukraine Ukraine
306
United Kingdom United Kingdom
2065
United States United States
346
Unknown Country Unknown Country
34

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
268
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
26

Files

File Size Format Downloads
Harbuzova_Obukhova.pdf 1,11 MB Adobe PDF 298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.