Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64801
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Динаміка активності сукцинатдегідрогенази у дітей із гострим пієлонефритом на фоні пунктурного застосування імпульсного низькоінтенсивного червоного лазеру
Authors Loboda, Andrii Mykolaiovych  
Smiian, Svitlana Anatoliivna  
Лобода, Т.О.
Keywords гострий пієлонефрит
острый пиелонефрит
acute pyelonephritis
сукцинатдегідрогеназа
сукцинатдегидрогеназа
succinate dehydrogenase
гелій-неоновий лазер
гелий-неоновый лазер
helium-neon laser
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64801
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Лобода, А.М. Динаміка активності сукцинатдегідрогенази у дітей із гострим пієлонефритом на фоні пунктурного застосування імпульсного низькоінтенсивного червоного лазеру [Текст] / А.М. Лобода, О.І. Сміян, Т.О. Лобода // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 98.
Abstract Вступ. Сукцинатдегідрогеназа (СДГ) належить до мітохондріальних ферментів, приймає участь у метаболізмі вуглеводів у циклі трикарбонових кислот та відображає енергетичний потенціал клітин. Активність СДГ є найвищою в клітинах проксимальних ниркових канальців, які найбільш часто втягуються у патологічний процес у разі гострого пієлонефриту. Гелій-неоновий лазер генерує низькоінтенсивне випромінювання, яке може позитивно впливати на активність дихальних ферментів та синтез АТФ, знижувати вільнорадикальні реакції у клітинах, активізувати неспецифічні та специфічні ланки імунного захисту.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
554
Germany Germany
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
253
United Kingdom United Kingdom
1108
United States United States
277
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
191
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
553
Unknown Country Unknown Country
14

Files

File Size Format Downloads
Loboda_Smiian.pdf 1,11 MB Adobe PDF 762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.