Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64803
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Навчальний музей анатомічних препаратів як складова методичного забезпечення кафедри анатомії людини
Authors Холодкова, О.Л.
Нескоромна, Н.В.
Keywords анатомія людини
анатомия человека
human anatomy
методичне забезпечення
методическое обеспечение
methodological support
музей анатомічних препаратів
музей анатомических препаратов
museum of anatomical preparations
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64803
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Холодкова, О.Л. Навчальний музей анатомічних препаратів як складова методичного забезпечення кафедри анатомії людини [Текст] / О.Л. Холодкова, Н.В. Нескоромна // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 67-68.
Abstract Серед основних предметів вищих медичних навчальних закладів за важливістю для майбутніх лікарів анатомія посідає провідне місце: вона потребує як від викладачів так й від студентів особливої уваги, ретельної підготовки та великих витрат часу. Сучасний формат знань, якими треба оволодіти молодому спеціалісту, сягає з кожним роком все більших об’ємів. З іншого боку, вивчення анатомії, буде успішним тільки в тому випадку, якщо досліджуваний об’єкт доступний безпосередньому візуальному спостереженню. До того ж, сучасні Закони України суттєво обмежують надходження трупного матеріалу для підготовки студентів-медиків. З таких міркувань організація навчальних музеїв анатомічних препаратів представляє безперечний інтерес.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
131
Ukraine Ukraine
111
United Kingdom United Kingdom
523
United States United States
262
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
93
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Kholodkova_Neskoromna.pdf 1,76 MB Adobe PDF 102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.