Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64824
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комбінована медикаментозна корекція аритмій, а також метаболічних, нейрогуморальних і гемодинамічних порушень при них (фіноптін + альфа-токоферол)
Authors Латогуз, С.
Keywords аритмія
аритмия
arrhythmia
ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
coronary heart disease
медикаментозна корекція
медикаментозная коррекция
drug correction
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64824
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Латогуз, С. Комбінована медикаментозна корекція аритмій, а також метаболічних, нейрогуморальних і гемодинамічних порушень при них (фіноптін + альфа-токоферол) [Текст] / С. Латогуз // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 97.
Abstract Вступ. Порушення ритму серця є найбільш грізними ускладненнями ішемічної хвороби серця (ІХС). Патогенез ІХС та аритмій, результат захворювання багато в чому залежить від порушень метаболізму, що виникають в результаті ішемії і гіпоксії міокарда. Провідна роль в реалізації метаболічної відповіді належить процесам перикисного окислення ліпідів. Активація процесів перикисного окислення ліпідів - важлива патогенетична ланка в розвитку аритмій у хворих ХІХС. Для інактивації цього процесу необхідні антиоксиданти, в тому числі і неферментні, такі як вітамін Е, аскорбінова кислота, селен та ін. Серед цих речовин альфа-токоферол (вітамін Е) найбільш активний і найчастіше вживаний антиоксидант.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
102
United Kingdom United Kingdom
230
United States United States
115
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
83
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Latohuz_kombinovana.pdf 1,11 MB Adobe PDF 87

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.