Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64835
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив клініко-генетичних факторів на ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С
Other Titles The impact of clinical and genetic factors on the effectiveness of antiviral therapy of chronic hepatitis C
Authors Дубинська, Г.М.
Сизова, Л.М.
Коваль, Т.І.
Боднар, В.А.
ORCID
Keywords гепатиту С
hepatitis C
противірусна терапія
противовирусная терапия
antiviral therapy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64835
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Вплив клініко-генетичних факторів на ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С [Текст] / Г.М. Дубинська, Л.М. Сизова, Т.І. Коваль, В.А. Боднар // Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 25-26 травня 2017 р. / Редкол.: М.Д. Чемич, В.В. Ільїна, Л.В. Мороз та ін. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 101-104.
Abstract На даний час подвійна противірусна терапія (ПВТ) хронічного гепатиту С (ХГС) пегильованими інтерферонами (PEG-IFN) і рибавірином (RBV) залишається затвердженим і впровадженим стандартом лікування, який рекомендований як світовими, так і регіональними протоколами. Незважаючи на можливість застосування нових препаратів, ця схема залишається однією з найбільш економічно обґрунтованих в Україні. Останнім часом увагу дослідників привертає пошук як клінічних, так і генетичних предикторів відповіді на ПВТ ХГС. Зокрема вивчаються гени TLR4 та TLR7 та їхній поліморфізм. Однак дані щодо впливу «мутацій» Asp299Gly гена TLR4 і Gln11Leu гена TLR7 на ефективність схеми PEG-IFN+RBV суперечливі, що обумовлює актуальність проведення дослідження в цьому напрямку
The study demonstrates the significant association between certain factors (genotype 1 of HCV, age > 40 years, stage of liver fibrosis F3-F4 by METAVIR, leukopenia, elevated levels of gamma-glutamyl transpeptidase and alkaline phosphatase, rapidly progressive liver fibrosis, "mutant" genotype Asp299Gly of TLR4- gene) and low efficiency of dual antiviral therapy of chronic hepatitis C with pegylated interferon аnd ribavirin. However, the inclusion of sofosbuvir in therapeutic regimen eliminates the impact of these factors on the effectiveness of treatment.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Germany Germany
1
Ireland Ireland
2120
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
14023
United Kingdom United Kingdom
7501
United States United States
117245
Unknown Country Unknown Country
14022

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
41907
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
154914
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Dubynska_Syzova_Koval_Bodnar.pdf 1,83 MB Adobe PDF 196831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.