Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64854
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз кадрового потенціалу у сфері логістики
Authors Bilovodska, Olena Anatoliivna  
Масько, Я.В.
Keywords логістика
логистика
logistics
кадровий потенціал
кадровый потенциал
human potential
сайти з пошуку роботи
сайты по поиску работы
job search sites
«Robota.ua»
«Work.ua»
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64854
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Біловодська, О.А. Аналіз кадрового потенціалу у сфері логістики [Текст] / О.А. Біловодська, Я.В. Масько // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 241-243.
Abstract Логістика в Україні розвивається згідно зі світовими тенденціями, здійснює великий вплив на економічний потенціал країни, прискорює розвиток суміжних та взаємопов’язаних галузей, є показником конкурентоспроможності держави у світі. Але, на жаль, незважаючи на позитивну динаміку, темпи розвитку логістики в Україні є меншими порівняно зі світовими темпами, що свідчить про її відставання від світових процесів, не повне використання потенціалу, зменшення конкурентоспроможності. Ці фактори роблять актуальним дослідження кадрового потенціалу у сфері логістики, оскільки головним фактором і джерелом розвитку у будь-якій сфері діяльності є висококваліфіковані кадри.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
21
Ukraine Ukraine
81
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
82
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Bilovodska_Masko_lohistyka.pdf 1,9 MB Adobe PDF 87

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.