Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64862
Title: Управління ліквідністю фінансово-кредитних установ
Authors: Rubanov, Pavlo Mykolaiovych
Рисенко, Л.М.
Keywords: ліквідність
ликвидность
liquidity
платоспроможність
платежеспособность
solvency
комерційний банк
коммерческий банк
commercial bank
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Рубанов, П.М. Управління ліквідністю фінансово-кредитних установ [Текст] / П.М. Рубанов, Л.М. Рисенко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 158-159.
Abstract: В сучасних умовах для фінансових посередників, перш за все банків, залишається актуальною загроза чергової глобальної фінансової кризи, яка на першому етапі проявляється у вигляді кризи ліквідності. Окрім кризових наслідків, пов’язаних зі світовими фінансовими ринками, для вітчизняних фінансово-кредитних посередників додатково існують ризики погіршення ліквідності через невдалі законодавчі і регулятивні впливи, низьку капіталізацію українського фінансового ринку, інтенсивне виведення резидентами і нерезидентами капіталів за кордон, неякісні кредитні портфелі, валютну нестабільність, низький кредитний рейтинг країни і окремих банків, наслідки маніпуляцій зі „сміттєвими” цінними паперами тощо. Все це актуалізує проблему оцінки і забезпечення ліквідності як окремих фінансово- кредитних установ, так і всієї банківської системи.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64862
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other12
Germany1
Downloads
Other4
China1
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Rubanov_Rysenko_likvidnist.pdf1.34 MBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.