Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64866
Title: Проблеми обліку дебіторської заборгованості
Authors: Abramchuk, Maryna Yuriivna
Гулак, В.О.
Keywords: низька платоспроможність підприємств
низкая платежеспособность предприятий
low solvency of enterprises
дебіторська заборгованость
дебиторская задолженность
receivables
бухгалтерський облік
бухгалтерский учет
accounting
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Абрамчук, М.Ю. Проблеми обліку дебіторської заборгованості [Текст] / М.Ю. Абрамчук, В.О. Гулак // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 162.
Abstract: На даний час Україна характеризується нестабільною економічною ситуацією що обумовлено як економічними та політичними змінами у країні, так і глобальними змінами у різних сферах діяльності суспільства загалом. Наслідком цих процесів є низька платоспроможність підприємств що призводить до зростання обсягів дебіторської заборгованості та порушення платіжного балансу і відповідно до погіршення їх фінансового стану. Особливо актуальними у цієї ситуації є дослідження проблем обліку та аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві задля ефективного управління нею.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64866
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other7
Germany1
Russia1
Downloads
Other5
Germany1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Abramchuk_Hulak_zaborhovanist.pdf1.03 MBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.