Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64887
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Пошук оптимальних форм навчання студентів на кафедрі «Акушерства та гінекології»
Authors Sukhariev, Anatolii Borysovych
Smiian, Svitlana Anatoliivna  
Nikitina, Iryna Mykolaivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7679-2302
http://orcid.org/0000-0001-6595-2502
Keywords акушерство та гінекологія
акушерство и гинекология
obstetrics and gynecology
кредитно-модульна система
кредитно-модульная система
credit-modular system
роль викладача
роль преподавателя
teacher's role
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64887
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сухарєв, А.Б. Пошук оптимальних форм навчання студентів на кафедрі "Акушерства та гінекології" [Текст] / А.Б. Сухарєв, С.А. Сміян, І.М. Нікітіна // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 64.
Abstract Ідучи назустріч вимогам часу, головне завдання клінічної кафедри, зокрема кафедри акушерства і гінекології, полягає у формуванні у студентів клінічного мислення, достатнього обсягу теоретичних знань і практичних навичок, необхідних сучасному лікареві. Стратегічною метою кредитно-модульної системи, її лейтмотивом, є підвищення якості підготовки. Залишається гострим питання зацікавленості студента, підвищення його мотивації і якісної практичної підготовки. З цією проблемою стикається кожен викладач вищого учбового медичного закладу. Клінічна кафедра – не є виключенням. Метою нашого дослідження було вивчення зростаючої ролі викладача у якості підготовки лікаря.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Australia Australia
1
France France
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
61991
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
638
Ukraine Ukraine
845074
United Kingdom United Kingdom
426337
United States United States
5707220
Unknown Country Unknown Country
5074

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1689865
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4368102
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Sukhariev_Smiian.pdf 1,11 MB Adobe PDF 6057974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.