Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64900
Title: Проблеми організації облікової політики на підприємстві
Authors: Abramchuk, Maryna Yuriivna
Шамкало, К.Ю.
Keywords: облікова політика
учетная политика
accounting policy
регулювання бухгалтерського обліку
регулирование бухгалтерского учета
accounting regulation
фінансова звітність
финансовая отчетность
financial statements
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Абрамчук, М.Ю. Проблеми організації облікової політики на підприємстві [Текст] / М.Ю. Абрамчук, К.Ю. Шамкало // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 81.
Abstract: Як свідчить досвід країн з розвиненими ринковими відносинами, уміло сформована облікова політика є важливою складовою загального механізму управління господарською діяльністю підприємства. Від цього залежить ефективність роботи бухгалтерії та управління господарською діяльністю підприємства, достовірність відображення фінансового стану та результатів діяльності, а також зіставність фінансових звітів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64900
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other15
Germany1
France1
Ukraine1
United States1
Downloads
Other8
China2
Germany1
France1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Abramchuk_Shamkalo_Advertising_policy.pdf1.03 MBAdobe PDF12Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.