Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64916
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Екосистемний підхід до вартісної оцінки заподіяних збитків
Authors Рогожин, О.Г.
Хлобистов, Є.В.
Keywords екосистемний підхід
ecosystem approach
экосистемный подход
вартісна оцінка
cost estimate
стоимостная оценка
збитки
losses
убытки
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64916
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Рогожин, О.Г. Екосистемний підхід до вартісної оцінки заподіяних збитків [Текст] / О.Г. Рогожин, Є.В. Хлобистов // International Economic Relations and Sustainable Development: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–6 травня 2017 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - С. 55-57.
Abstract Екосистемний підхід до вартісної оцінки збитків спирається на фундаментальні положення «зеленої економіки». Під екосистемним підходом до оцінки заподіяних збитків розуміэмо стратегічне оцінювання порушень та обмежень до сталого використання природо-ресурсного потенціалу території з урахування асиміляційних властивостей та їх вартісного виміру за для цілей регіонального розвитку та безпечної життєдіяльності населення.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
31
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
32
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Rogozhyn_Khlobystov_losses.pdf 1,56 MB Adobe PDF 37

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.