Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64924
Title: Формування системи управління об'єднаними територіальними громадами на основі показників економічного потенціалу
Authors: Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych
Самофалова, А.О.
Keywords: об’єднані територіальні громади
объединенные территориальные общины
united territorial communities
територіальна громада
территориальная община
local community
децентралізація
децентрализация
decentralization
економічний потенціал
экономический потенциал
economic potential
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Теліженко, О.М. Формування системи управління об'єднаними територіальними громадами на основі показників економічного потенціалу [Текст] / О.М. Теліженко, А.Ю. Жулавський, А.О. Самофалова // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 359-361.
Abstract: Децентралізація та реформа місцевого самоврядування є обов’язковою складовою сталого розвитку держави та демократизації суспільства. На сучасному етапі розвитку суспільства важливою є задача оцінювання факторів, які визначають стратегію розвитку населеного пункту та впливають на його параметри, що дасть змогу створити в Україні ефективну, європейську модель місцевого самоврядування. Відповідно до цього, метою дослідження є вдосконаленні методичних підходів до розробки механізмів формування об’єднаних територіальних громад на основі показників економічного потенціалу. Об’єктом дослідження є процес формування об’єднаних територіальних громад.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64924
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other11
Germany1
Poland1
Ukraine1
Downloads
Other8
Germany1
France1
Poland1
Russia1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Telizhenko_Zhulavskyi_Samofalova_terytorialni_hromady.pdf1.78 MBAdobe PDF13Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.