Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64939
Title: Соціальна психологія
Authors: Pavlenko, Volodymyr Petrovych
Keywords: практичний психолог
соціальний працівник
соціальна психологія
практический психолог
социальный работник
социальная психология
practical psychologist
Social Worker
social Psychology
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Павленко, В.П. Соціальна психологія [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спец. "Соціальна робота" та "Психологія" денної форми навчання / В. П. Павленко. - Електронне видання каф. Психол., політол. та соціокульт. технол. - Суми: СумДУ, 2017. - 314 с.
Abstract: У текстах лекцій подається теоретичний матеріал із курсу «Соціальна психологія». Цей курс розрахований на ознайомлення студентів із тим обсягом і розмаїттям знань, який вони повинні засвоїти в ході навчання, а також на закладення основ правильного ставлення майбутніх практичних психологів та соціальних працівників до своєї професії та людей, з якими їм належить працювати. Рекомендовано для самостійної роботи студентів спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія». Матеріали можуть бути використані широким загалом читачів для підвищення загальної культури, а також викладачами, аспірантами чи магістрантами, слухачами факультету післядипломної освіти та всіма, для кого цікавою є ця проблематика.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64939
Type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other20
Germany1
Russia1
Ukraine2
United States2
Downloads
Other237
China1
Czech Republic1
Germany4
Denmark1
France1
United Kingdom1
Russia3
Ukraine106


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pavlenko_ psykholohiia.pdf2.58 MBAdobe PDF355Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.