Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64970
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Маркетингові дослідження перспектив розвитку екологічного туризму в Сумській області
Authors Tielietov, Oleksandr Serhiiovych
Косторнова, С.О.
Keywords туризм
tourism
екотуризм
экотуризм
ecotourism
історико-культурна спадщина Сумщини
историко-культурное наследие Сумщины
historical and cultural heritage of Sumy region
екологічний туризм
экологический туризм
ecological tourism
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64970
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Тєлєтов, О.С. Маркетингові дослідження перспектив розвитку екологічного туризму в Сумській області [Текст] / О.С. Тєлєтов, С.О. Косторнова // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 316-318.
Abstract На сьогодні, однією з найбільш динамічних, перспективних та прибуткових галузей світового господарства є туризм. Професійне використання потенціалу даної галузі дає можливість отримання значних доходів та одночасне задоволення інтересів суспільства. «Туризм – це найменш ризикована й найбільш перспективна з економічної точки зору сфера вкладання інвестицій, яка є реальним джерелом зростання ВВП, надходжень до бюджету та створення додаткових робочих місць. Настав час змінювати відношення до туризму в системі державного управління від низького та другорядного до соціально значимого та високо-економічного. В умовах жорсткої конкурентної боротьби на світовому туристичному ринку потрібно більш активно інформувати світ про Україну, як країну привабливу та безпечну для туризму».
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
46
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
45
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Tielietov_Kostornova_marketynhovi_doslidzhennia.pdf 2,02 MB Adobe PDF 55

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.