Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64987
Title: Проблеми забезпечення гармонійного еколого-економічного розвитку та шляхи його вирішення
Authors: Pronikova, Zhanna Serheevna
Keywords: довкілля
окружающая среда
environment
екологічне мислення суспільства
экологическое мышление общества
ecological thinking of society
система екологічної освіти
система экологического образования
system of ecological education
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Пронікова, Ж.С. Проблеми забезпечення гармонійного еколого-економічного розвитку та шляхи його вирішення [Текст] / Ж.С. Пронікова; наук. кер. В.Г. Боронос // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 57-58.
Abstract: Сучасний етап соціально-економічного розвитку характеризується значним впливом людства на довкілля. Зміна клімату, дефіцит питної води, ерозія ґрунтів, генетичне та електромагнітне забруднення середовища тощо призводять до того, що країни та світова спільнота змушені шукати нові шляхи зменшення екодеструктивного впливу людини на природу. У зв’язку з цим з’являється необхідність удосконалення методичних підходів до підвищення рівня мотивації до екологічно спрямованої діяльності та формування екологічного мислення суспільства.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64987
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other9
Germany1
Ukraine1
Downloads
Other2
China2
Germany1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pronikova_ekoloho_ekonomichnyi_rozvytok.pdf1.93 MBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.