Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64993
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Депозитна політика та її оптимізація в умовах економічної кризи банків України
Authors Kostel, Mykola Vasylovych  
Мурай, В.Є.
Keywords депозитна політика
депозитная политика
deposit policy
управління банківською діяльністю
управление банковской деятельностью
management of banking activities
депозитні вклади
депозитные вклады
deposits
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64993
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Костель, М.В. Депозитна політика та її оптимізація в умовах економічної кризи банків України [Текст] / М.В. Костель, В.Є. Мурай // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 152-153.
Abstract Ключовим завданням в підтриманні банками ліквідності та довіри з боку учасників фінансово-кредитних відносин є уміння раціонально розподіляти фінансові ресурси шляхом формування збалансованої ресурсної бази банку та спрямовувати їх в інвестиційну та кредитну діяльність. Сьогодні особливо гостро стоїть питання кризового становища банків та невизначеності розвитку банківської системи України в цілому. Основним джерелом формування портфелю активів вважаються депозитні вклади.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
26
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
483
United Kingdom United Kingdom
1063
United States United States
531
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
390
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
19

Files

File Size Format Downloads
Kostel_Murai_depozytna_polityka.pdf 1,5 MB Adobe PDF 412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.