Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65016
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування управлінських якостей менеджера в місцевому самоврядуванні
Authors Сидоренко, Л.М.
Keywords державна кадрова політика
государственная кадровая политика
state personnel policy
державне управління
государственное управление
public administration
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65016
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сидоренко, Л.М. Формування управлінських якостей менеджера в місцевому самоврядуванні [Текст] / Л.М. Сидоренко; наук. кер. Ю.А. Опанасюк // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 216-217.
Abstract Одним із ключових аспектів сучасної державної політики у сфері місцевого самоврядування є формування професійного, компетентного кадрового резерву, який повинен стати своєрідним джерелом та інтелектуальним механізмом реалізації якісних змін у державі. Дослідженню даного питання присвячені праці таких учених, як С. А. Анісімова, Л. Г. Лаптєва, А. А. Леонтьєв, Є. І. Пассов, Ю.П. Бачинська , Н.І. Єфімченко. Однак, незважаючи на коло досліджень професійної діяльності менеджера в місцевому управлінні, питання формування кадрової політики в умовах системних реформ, що тривають в Україні, висвітлені недостатньо, тож потребують подальшого вивчення.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

China China
881
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
220
Ukraine Ukraine
99
United Kingdom United Kingdom
441
United States United States
110
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
220
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Sydorenko_upravlinski_iakosti.pdf 1,67 MB Adobe PDF 230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.