Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65017
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми та перспективи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів
Authors Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
Шамкало, К.Ю.
Keywords місцевий бюджет
местный бюджет
local budget
податки
налоги
taxes
збори
сборы
meeting
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65017
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Тютюник, І.В. Проблеми та перспективи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів [Текст] / І.В. Тютюник, К.Ю. Шамкало // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 141.
Abstract Зниження темпів економічного розвитку, зменшення потенційних джерел формування грошових коштів регіональних органів управління зумовлюють потребу в пошуку шляхів забезпечення стабільної дохідної бази бюджетів усіх рівнів. На сьогоднішній день до головних проблем регіонального фінансового розвитку в Україні можна віднести: мінливість обсягів та джерел формування місцевих бюджетів, дефіцит грошових коштів, відсутність ефективного механізму перерозподілу ресурсів, централізацію процесів формування місцевих бюджетів, тощо.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
21
Ukraine Ukraine
84
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
85
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Tiutiunyk_Shamkalo_mistsevyi_biudzhet.pdf 1,03 MB Adobe PDF 91

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.