Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65019
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Управління економічною безпекою на рівні підприємства в умовах глобалізації
Authors Тютюник, Інна Володимирівна
Тютюник, Инна Владимировна
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
Головко, А.Г.
Keywords управління економічною безпекою
управление экономической безопасностью
management of economic security
система економічної безпеки
система экономической безопасности
system of economic security
правова безпека
правовая безопасность
legal security
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65019
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Тютюник, І.В. Управління економічною безпекою на рівні підприємства в умовах глобалізації [Текст] / І.В. Тютюник, А.Г. Головко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 139-140.
Abstract Ефективне функціонування підприємств малого та середнього бізнесу є потужним важелем у вирішенні низки фінансових та соціальних проблем країни, зокрема: створення розвиненого конкурентного середовища, забезпечення зростання податкових надходжень до регіональних та державного бюджетів, зростання валового внутрішнього продукту, тощо. Однак, на сьогоднішній день, підприємства здійснюють свою діяльність в умовах нестабільності та невизначеності. Динамічність переважної більшості процесів не залишають шансів для тих учасників ринкових відносин, що не змогли адаптуватися до їх швидких змін.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
872
Ukraine Ukraine
269
United Kingdom United Kingdom
1744
United States United States
3487
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
249
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Tiutiunyk_Holovko_upravlinnia.pdf 1,46 MB Adobe PDF 263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.