Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65042
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості клінічного перебігу Епштейна-Барр-вірусної інфекції на Сумщині
Authors Ilina, Viktoriia Valeriivna  
Keywords Епштейна-Барр-вірусна інфекція
Эпштейна-Барр-вирусная инфекция
Epstein-Barr virus infection
клінічний перебіг
клиническое течение
clinical course
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65042
Publisher Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
License
Citation Ільїна, В.В. Особливості клінічного перебігу Епштейна-Барр-вірусної інфекції на Сумщині [Текст] / В.В. Ільїна // Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО "Всеукраїнської асоціації інфекціоністів", м. Житомир, 5-6 жовтня 2017 р. - Тернопіль : ТДМУ, 2017. - С. 71-72.
Abstract Інфікованість населення вірусом Епштейна-Барр (EBV) в останні роки у світі збільшилася у декілька разів і коливається у межах від 90 до 100 %. Вірус уражає переважно два типи клітин : епітелій верхніх дихальних шляхів і травного тракту, а також В-лімфоцити. EBV – інфекція має гострий та хронічний перебіг. Найбільш поширеною гострою формою інфекції є інфекційний мононуклеоз ( ІМ), для якого характерна чітко окреслена картина. Протягом останніх років змінився клінічний перебіг EBV - інфекції: суттєво зростає кількість атипових і хронічних форм, які характеризуються клінічним поліморфізмом, що затрудняє їх діагностику.
Заболеваемость населения Эпштейн-Барр вирусом (ЭБВ) в последние годы увеличилась в несколько раз и составляет от 90 и до 100%. Вирус поражает преимущественно два типа клеток: эпителий верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта, а также В-лимфоциты. ЭБВ - инфекция имеет острое и хроническое течение. Наиболее распространенной острой формой инфекции является инфекционный мононуклеоз (ИМ), для которого характерна четкая клиническая картина. В последние годы изменилось клиническое течение болезни, существенно возросло число атипичных и хронических форм, которые характеризуются клиническим полиморфизмом, что затрудняет их диагностику.
The incidence of the Epstein-Barr population by the virus (EBV) has increased several times in recent years and ranges from 90 to 100%. The virus affects mainly two types of cells: the epithelium of the upper respiratory tract and digestive tract, as well as B-lymphocytes. EBV - the infection has an acute and chronic course. The most common acute form of infection is infectious mononucleosis (MI), which is characterized by a clear clinical picture. In recent years, the clinical course of the disease has changed, the number of atypical and chronic forms has significantly increased, which are characterized by clinical polymorphism, which makes it difficult to diagnose them.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
71
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
71
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Ilina_EBV.pdf 141,4 kB Adobe PDF 80

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.