Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65088
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комп'ютерне моделювання і числовий розрахунок динаміки ротора відцентрового компресора
Authors Вербовий, А.Є.
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Keywords відцентровий компресор
центробежный компрессор
centrifugal compressor
комп'ютерне моделювання
компьютерное моделирование
computer simulation
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65088
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Вербовий, А.Є. Комп'ютерне моделювання і числовий розрахунок динаміки ротора відцентрового компресора [Текст] / А.Є. Вербовий, І.В. Павленко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 146.
Abstract Сучасні методи дослідження динаміки роторних систем, засновані на використанні комп’ютерних програм, що реалізують метод скінченних елементів, як правило, використовують тривимірні моделі або балкові скінченні елементи з урахуванням припущення про недеформованість плоских поперечних перерізів. Застосування тривимірних моделей, зокрема, у програмному комплексі ANSYS вимагають суттєво більшого машинного часу на реалізацію. Застосування ж балкових моделей є порівняно нетрудомістким щодо введення вихідних даних, а також не вимагають значного машинного часу.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Finland Finland
1
Germany Germany
857
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
194
United Kingdom United Kingdom
429
United States United States
6217
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
137
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Verbovyi_modeliuvannia.pdf 199,06 kB Adobe PDF 153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.