Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65095
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Чисельне моделювання напружено-деформованого стану опорних елементів верстатних пристроїв
Authors Чигрин, С.О.
Кравченко, Е.Ю.
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Keywords напружено-деформований стан
напряженно-деформированное состояние
stress-strained state
верстатні пристрої
станочные приспособления
machine tools
опорні елементи
опорные элементы
supporting elements
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65095
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Чисельне моделювання напружено-деформованого стану опорних елементів верстатних пристроїв [Текст] / С.О. Чигрин, Е.Ю. Кравченко, І.В. Павленко, В.О. Іванов // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 152.
Abstract Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування нерозривно пов’язане із забезпеченням високоефективних технологічних процесів. При цьому існуючі конструкції опорних елементів верстатних пристроїв не здатні повністю забезпечити належне використання металорізальних верстатів у багатономенклатурному виробництві.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Germany Germany
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
169
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
84
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Chyhryn_chyselne.pdf 207,29 kB Adobe PDF 91

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.