Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65227
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Rozliczanie srodkуw europejskich przez jednostki budzetowe
Authors Swieboda, W.
Keywords środki finansowe
фінансові ресурси
финансовые ресурсы
restrukturyzację gospodarek
реструктуризація економіки
реструктуризация экономики
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65227
Publisher Sumy State University
License
Citation Swieboda, W. Rozliczanie srodkуw europejskich przez jednostki budzetowe [Текст] / W. Swieboda // International Economic Relations and Sustainable Development : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–6 травня 2017 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - С. 20-21.
Abstract Środki europejskie to środki finansowe, które są wykorzystywane, aby zrealizować cel, który ma na celu wspieranie i restrukturyzację gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Budżet Unii Europejskiej tworzą dochody, które przede wszystkim pochodzą z tych państw. Budżety roczne są ustalane w granicach, które wyznaczane są przez długoterminowy plan finansowy. Skutkiem tego jest przewidywalność ponoszonych wydatków. Obecny plan finansowy obowiązuje do 2020 r.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

China China
442
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
99
United Kingdom United Kingdom
221
United States United States
110
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
76
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Swieboda.pdf 1,18 MB Adobe PDF 86

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.