Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65396
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження готовності населення Львівщини платити за відвідування лісу з обраними атрибутами
Authors Пелюх, О.Д.
Keywords ліс
forest
лес
населення
people
население
економічні системи
экономические системы
economic systems
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65396
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пелюх, О.Д. Дослідження готовності населення Львівщини платити за відвідування лісу з обраними атрибутами [Текст] / О.Д. Пелюх // International Economic Relations and Sustainable Development: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–6 травня 2017 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - С. 97-99.
Abstract Необхідною умовою вироблення екологічно обґрунтованого підходу щодо вибору напряму розвитку економічних систем, формування адекватної екологічної політики є ідентифікація вартостей і цінностей природного капіталу та інтегрування цих вартостей у практику прийняття управлінських рішень. За своєю сутністю визначення ринкової вартості / цінності (valuation) такого роду капіталу зводиться до співставлення, явного чи завуальованого, експліцитного чи імпліцитного вибору, компромісу між цінами і цінністю.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
18
Ukraine Ukraine
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
36
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Peluih_forest.pdf 1,44 MB Adobe PDF 44

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.