Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65538
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Гістологічна структура регіонарних лімфатичних вузлів підшлункової залози при алоксановій гіперглікемії
Authors Bumeister, Valentyna Ivanivna  
Діденко, І.С.
Keywords підшлункова залоза
поджелудочная железа
pancreas
алоксановий діабет
аллоксановый диабет
alloxane diabetes
лімфатичні вузли
лимфатические узлы
lymph nodes
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65538
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Діденко, І.С. Гістологічна структура регіонарних лімфатичних вузлів підшлункової залози при алоксановій гіперглікемії [Текст] / І.С. Діденко, В.І. Бумейстер // Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 23-24.
Abstract Вступ. Функціонування підшлункової залози визначається станом як екзо– та ендокринної частини, так і станом крово– та лімфотоку, від яких залежить баланс рівень окисно–відновних процесів, робота ферментативних систем. Лімфатичні вузли (ЛВ) досить чутливі до дії різних екзо– та ендогенних факторів. Літературні дані про топографію ЛВ досить обмежені та досить суперечливі. Гістологічна структура ЛВ підшлункової залози щурів досліджена недостатньо.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
822
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
249
United Kingdom United Kingdom
1645
United States United States
548
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
3288
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Didenko_Bumeister_lymph_nodes.pdf 1,76 MB Adobe PDF 3301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.