Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65597
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Досвід застосування різних форм самостійної роботи на кафедрі «Акушерства та гінекології»
Authors Sukhariev, Anatolii Borysovych
Ikonopystseva, Nataliia Anatoliivna  
Kalashnyk, Nataliia Volodymyrivna  
Keywords самостійна робота студентів
самостоятельная работа студентов
students individual work
ділова гра
деловая игра
business game
акушерський фантом
акушерский фантом
obstetric phantom
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65597
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сухарєв, А.Б. Досвід застосування різних форм самостійної роботи на кафедрі "Акушерства та гінекології" [Текст] / А.Б. Сухарєв, Н.А. Іконописцева, Н.В. Калашник // Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 64-65.
Abstract Вступ. Важливим завданням, що стоїть перед вищою школою, є формування фахівця як творчої особи. Це означає орієнтацію на активні методи оволодіння знаннями, розвиток творчих здібностей студентів до індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб студента, які навчаються. Для вирішення цієї проблеми необхідно: по-перше - перевести студента на рівень активного учасника учбового процесу; по-друге - необхідно досить чітко визначити складові компоненти самостійної роботи.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
3190
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
456
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
206
United Kingdom United Kingdom
1596
United States United States
6381
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Norway Norway
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
184
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Sukhariev_Ikonopystseva.pdf 1,76 MB Adobe PDF 207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.