Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65619
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Корекція морфофункціонального стану сім'яників щурів за умов впливу важкого ступеня загальної дегідратації
Authors Pernakov, Mykola Stanislavovych
Bumeister, Valentyna Ivanivna
Sikora, Vitalii Zinoviiovych
Boiko, Volodymyr Oleksandrovych
Keywords щури
крысы
rats
сім'яники
семенники
testicular
дегідратація
дегидратация
dehydration
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65619
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Корекція морфофункціонального стану сім'яників щурів за умов впливу важкого ступеня загальної дегідратації [Текст] / М.С. Пернаков, В.І. Бумейстер, В.З. Сікора, В.О. Бойко // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 30.
Abstract Робота є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри морфології СумДУ "Закономірності вікових і конституціональних морфологічних перетворень внутрішніх органів і кісткової системи за умов впливу ендо- і екзогенних чинників і шляхи їх корекції (№ державної реєстрації 0113U001347) та фрагментом НДР МОН України «Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеостазу» (№ державної реєстрації 0109U008714). Зневоднення організму патологічно вливає на організм в цілому, як наслідок виникає зменшення кількості води нижче фізіологічної норми, яке супроводжується порушеннями метаболізму.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
3
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
24
Unknown Country Unknown Country
32

Files

File Size Format Downloads
Pernakov_Bumeister.pdf 1,13 MB Adobe PDF 58

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.