Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65888
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дематеріалізаційні процеси у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання в контексті підвищення циклічності економіки Євросоюзу
Authors Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Keywords відходи
отходы
waste
дематеріалізаційні процеси
дематериализационные процессы
dematerialization processes
Type Book chapter
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65888
Publisher Університетська книга
License
Citation Теліженко О. М. Дематеріалізаційні процеси у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання в контексті підвищення циклічності економіки Євросоюзу / О. М. Теліженко // Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки: монографія. – Суми: Університетська книга, 2016. – С. 290-298.
Abstract У колективній монографії розроблено теоретико-методологічні засади мотиваційних механізмів дематеріалізаційних й енергоефективних змін національної економіки. Удосконалено теоретичні засади дематеріалізації і зростання енергоефективності виробництва та споживання. Розроблено підходи до оцінки рівня та ефектів дематеріалізаційних й енергоефективних перетворень. Сформовано багаторівневі мотиваційні механізми, систему мотиваційних стратегій та інструментарій управління дематеріалізацією і зростанням енергоефективності. Розроблено організаційно-інституційну основу реалізації мотиваційних механізмів, науково обґрунтовано напрями їх імплементації в економіці України.
В коллективной монографии разработаны теоретико-методологические основы мотивационных механизмов дематериализационных и энергоэффективных изменений национальной экономики. Усовершенствованы теоретические основы дематериализации и рост энергоэффективности производства и потребления. Разработаны подходы к оценке уровня и эффектов дематериализационных и энергоэффективных преобразований. Сформировано многоуровневые мотивационные механизмы, систему мотивационных стратегий и инструментарий управления дематериализацией и ростом энергоэффективности. Разработано организационно-институциональную основу реализации мотивационных механизмов, научно обоснованы направления их имплементации в экономике Украины.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
182
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
97
Unknown Country Unknown Country
29

Files

File Size Format Downloads
Telizhenko_dematerialization_processes.pdf 8,12 MB Adobe PDF 129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.