Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65888
Title: Дематеріалізаційні процеси у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання в контексті підвищення циклічності економіки Євросоюзу
Authors: Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Keywords: відходи
отходы
waste
дематеріалізаційні процеси
дематериализационные процессы
dematerialization processes
Issue Year: 2017
Publisher: Університетська книга
Citation: Теліженко О. М. Дематеріалізаційні процеси у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання в контексті підвищення циклічності економіки Євросоюзу / О. М. Теліженко // Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки: монографія. – Суми: Університетська книга, 2016. – С. 290-298.
Abstract: У колективній монографії розроблено теоретико-методологічні засади мотиваційних механізмів дематеріалізаційних й енергоефективних змін національної економіки. Удосконалено теоретичні засади дематеріалізації і зростання енергоефективності виробництва та споживання. Розроблено підходи до оцінки рівня та ефектів дематеріалізаційних й енергоефективних перетворень. Сформовано багаторівневі мотиваційні механізми, систему мотиваційних стратегій та інструментарій управління дематеріалізацією і зростанням енергоефективності. Розроблено організаційно-інституційну основу реалізації мотиваційних механізмів, науково обґрунтовано напрями їх імплементації в економіці України.
В коллективной монографии разработаны теоретико-методологические основы мотивационных механизмов дематериализационных и энергоэффективных изменений национальной экономики. Усовершенствованы теоретические основы дематериализации и рост энергоэффективности производства и потребления. Разработаны подходы к оценке уровня и эффектов дематериализационных и энергоэффективных преобразований. Сформировано многоуровневые мотивационные механизмы, систему мотивационных стратегий и инструментарий управления дематериализацией и ростом энергоэффективности. Разработано организационно-институциональную основу реализации мотивационных механизмов, научно обоснованы направления их имплементации в экономике Украины.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65888
Type: Book chapter
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other26
Germany2
France1
Italy1
Ukraine3
United States2
Downloads
Other13
China2
Germany1
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Telizhenko_dematerialization_processes.pdf8.12 MBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.