Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65917
Title: Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеостазу
Authors: Sikora, Vitalii Zinoviiovych
Tkach, Hennadii Fedorovych
Tymoshenko, Oleksii Oleksiiovych
Moskalenko, Roman Andriiovych 
Rieznik, Andrii Vasylovych
Максимова, О.С.
Муравський, Д.В.
Keywords: важкі метали
тяжелые металлы
heavy metals
папілярний рак
папиллярный рак
papillary cancer
електронна мікроскопія
электронная микроскопия
electron microscopy
щитоподібна залоза
щитовидная железа
thyroid gland
посмуговані скелетні м’язи
исполосованные скелетные мышцы
strained skeletal muscles
імуногістохімія
иммуногистохимия
immunohistochemistry
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеостазу [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. В.З. Сікора. - Суми: СумДУ, 2016. - 271 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – процеси перебудови й динаміка змін хімічного складу посмугованих м’язів за умов нідмірного впливу на організм різних комбінацій солей важких металів та папілярний рак щитоподібної залози з біомінералізацією. Уперше на клінічному матеріалі проведене комплексне дослідження морфологічних особливостей патологічних тканин ПРЩЗ з біомінералізацією. Вперше був встановлений детальний фазовий та фізико-хімічний склад основних форм патологічних біомінералів у ЩЗ. Доповнено наукові дані щодо діагностичного та прогностичного значення біомінералізації ЩЗ. Завдяки використанню сучасних морфологічних методів дослідження (гістологічних, імуногістохімічних, гістохімічних, морфометрії, скануючої електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції) показано, що біомінеральні депозити і реактивні зміни мікрооточення пухлинного процесу є важливими прогностичними ознаками у канцерогенезі.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65917
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other17
Germany1
Spain2
Ukraine3
United States4
Downloads
Other28
China1
Germany1
Ukraine4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sikora_1261.pdf12.96 MBAdobe PDF34Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.