Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65917
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеостазу
Authors Sikora, Vitalii Zinoviiovych
Tkach, Hennadii Fedorovych
Tymoshenko, Oleksii Oleksiiovych
Moskalenko, Roman Andriiovych  
Rieznik, Andrii Vasylovych
Максимова, О.С.
Муравський, Д.В.
Keywords важкі метали
тяжелые металлы
heavy metals
папілярний рак
папиллярный рак
papillary cancer
електронна мікроскопія
электронная микроскопия
electron microscopy
щитоподібна залоза
щитовидная железа
thyroid gland
посмуговані скелетні м’язи
исполосованные скелетные мышцы
strained skeletal muscles
імуногістохімія
иммуногистохимия
immunohistochemistry
Type Technical Report
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65917
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеостазу [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. В.З. Сікора. - Суми: СумДУ, 2016. - 271 с.
Abstract Об’єкт дослідження – процеси перебудови й динаміка змін хімічного складу посмугованих м’язів за умов нідмірного впливу на організм різних комбінацій солей важких металів та папілярний рак щитоподібної залози з біомінералізацією. Уперше на клінічному матеріалі проведене комплексне дослідження морфологічних особливостей патологічних тканин ПРЩЗ з біомінералізацією. Вперше був встановлений детальний фазовий та фізико-хімічний склад основних форм патологічних біомінералів у ЩЗ. Доповнено наукові дані щодо діагностичного та прогностичного значення біомінералізації ЩЗ. Завдяки використанню сучасних морфологічних методів дослідження (гістологічних, імуногістохімічних, гістохімічних, морфометрії, скануючої електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції) показано, що біомінеральні депозити і реактивні зміни мікрооточення пухлинного процесу є важливими прогностичними ознаками у канцерогенезі.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Germany Germany
1
Spain Spain
2
Ukraine Ukraine
165
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
166
Unknown Country Unknown Country
43

Files

File Size Format Downloads
Sikora_1261.pdf 12,96 MB Adobe PDF 211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.