Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66082
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міжсекторне партнерство в контексті реалізації еколого-орієнтованих проектів
Authors Smolennikov, Denys Olehovych  
Bondar, Anatolii Valeriiovych
Keywords міжсекторне партнерство
межсекторное партнерство
cross-sectoral partnership
еколого-орієнтований проект
эколого-ориентированный проект
ecologically-oriented project
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66082
Publisher Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
License
Citation Смоленніков, Д.О. Міжсекторне партнерство в контексті реалізації еколого-орієнтованих проектів [Текст] / Д.О. Смоленніков, А.В. Бондар // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 24-26 травня 2017 р. / редкол.: О.В. Димченко, П.Т. Бубенко, О.М. Бурак, В.О. Єсіна.– Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 173-174.
Abstract Створення умов для ефективного використання природних ресурсів – одна з найважливіших проблем людства. Її вирішення можливе за умови комплексної оцінки ситуації, ухвалення стратегічних рішень і системних заходів, серед яких важливу роль відіграють процеси розроблення та впровадження механізмів міжсекторного партнерства державних і громадських інститутів, бізнесових структур з реалізації еколого-орієнтовних проектів. Існують різні підходи до розроблення вищезазначених механізмів. Це пояснюється багатогранністю та різновекторністю процесів міжсекторного партнерства, що трактується нами як комплекс узаємовідносин між органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з одного боку та суспільством і бізнесом з іншого, щодо спільної участі у вирішенні важливих соціальних проблем, зокрема через фінансування і реалізацію соціальних проектів і програм.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
136
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
137
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Smolennikov_Bondar_Mizhsektorne.pdf 317,27 kB Adobe PDF 152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.