Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66160
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасна соціальна реклама: соціалізаційний аспект
Authors Yanenko, Yaroslav Vasylovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2468-6636
Keywords соціальна реклама
социальная реклама
social advertisement
рекламні комунікації
рекламные коммуникации
advertising communications
соціалізація
социализация
socialization
індивід
индивид
individual
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66160
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Яненко, Я.В. Сучасна соціальна реклама: соціалізаційний аспект [Текст] / Я.В. Яненко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 324-327.
Abstract Одним із видів сучасних рекламних комунікацій є соціальна реклама, під якою ми розуміємо інформацію, спрямовану на досягнення суспільно корисних цілей. Вплив соціальної реклами не обмежується завданнями, на яких базується її контент, адже соціальна реклама демонструє моделі поведінки, стиль життя, дає приклади для наслідування, популяризує корисні знання тощо, отже, впливає на соціалізацію сучасного індивіда.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Australia Australia
1
Belarus Belarus
2
Germany Germany
2050813677
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
662827
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
162839
United Kingdom United Kingdom
1254630476
United States United States
-1299680925
Unknown Country Unknown Country
195574

Downloads

Belarus Belarus
2
Germany Germany
213927513
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
-311179030
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-311179029
Unknown Country Unknown Country
5301

Files

File Size Format Downloads
Yanenko_social_advertisement.pdf 2,02 MB Adobe PDF -408425240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.