Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66172
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Системні відношення пареміологічних одиниць із компонентом "календарний хрононім" в українській мові
Authors Havrylova, Viktoriia Vadymivna
Keywords сучасна лінгвістика
современная лингвистика
modern linguistics
мовна ментальність
языковая ментальность
language mentality
паремія
паремия
paremia
українська мова
украинский язык
Ukrainian language
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66172
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гаврилова, В.В. Системні відношення пареміологічних одиниць із компонентом "календарний хрононім" в українській мові [Текст] / В.В. Гаврилова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 340-343.
Abstract Пріоритетним напрямком сучасної лінгвістики є вивчення особливостей мовної ментальності народу. З цією метою науковці все частіше звертаються до паремій, поетичних за формою народних висловів повчального характеру, оформлених за зразком синтаксично замкнених, відтворюваних і семантично цілісних речень, що узагальнено-образно виражають певні життєві закономірності, правила або істини.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Austria Austria
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
290
United Kingdom United Kingdom
626
United States United States
316
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1252
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1251
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Havrylova_paremia.pdf 1,9 MB Adobe PDF 2514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.