Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6630
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Підвищення надійності автоматичних урівноважуючих пристроїв відцентрових машин
Authors Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Keywords надійність
надёжность
reliability
урівноважуючий пристрій
уравновешивающее устройство
balancing device
підвищення
повышение
increase
ротор
ротор
rotor
відцентровий насос
центробежный насос
centrifugal pump
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6630
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Павленко І.В. Підвищення надійності автоматичних урівноважуючих пристроїв відцентрових машин / І.В. Павленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій.-Ч.2.–Суми: СумДУ.–2011.–С.31-32.
Abstract На основі рівнянь гідродинаміки досліджений вплив осьового руху ротора і перекосу торцевої поверхні на гідродинаміку торцевої шпарини у нелінійній і нестаціонарній постановці; виявлені залежності між основними гідромеханічними параметрами новітніх конструкцій автоматичних систем урівноваження осьових сил відцентрових машин – затворно-урівноважуючих пристроїв – і розроблена методика їх статичного та динамічного розрахунків. За рахунок введення і аналізу кількісного критерію надійності автоматичної системи осьового урівноваження роторів відцентрових машин – наробітку до відказу – підвищений час експлуатації автоматичних систем урівноваження осьових сил відцентрових машин у діапазоні робочих значень торцевого зазору. Створення комп’ютерної програми статистичного моделювання автоматичної системи осьового урівноваження дозволило провести імовірнісну оцінку статичної і витратної характеристик гідромеханічної системи. Результати проведених експериментальних досліджень дозволяють визначати параметри автоматичної системи осьового урівноважування роторів відцентрових машин на основі методів теорії оцінювання. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6630
На основе уравнений гидродинамики исследовано влияние осевого движения ротора и перекоса торцовой поверхности на гидродинамику торцового дросселя в нелинейной и нестационарной постановке; обнаружены зависимости между основными гидромеханическими параметрами новых конструкций автоматических систем уравновешивания осевых сил центробежных машин – затворно-уравновешивающих устройств – и разработана методика их статического и динамического расчетов. За счёт введения и анализа количественного критерия надежности автоматической системы осевого уравновешивания роторов центробежных машин – наработки до отказа – повышено время эксплуатации автоматических систем уравновешивания осевых сил центробежных машин в диапазоне рабочих значений торцового зазора. Создание компьютерной программы статистического моделирования автоматической системы осевого уравновешивания позволило провести вероятностную оценку статической и расходной характеристик гидромеханической системы. Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют определять параметры автоматической системы осевого уравновешения роторов центробежных машин на основе методов теории оценивания. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6630
In base on hydrodynamic equations influence of axial motion of rotor and surface slop on face seal hydrodynamics in the nonlinear and unsteady form is investigated; dependences between the basic hydromechanics parameters of the newest constructions of the automatic systems of axial forces balancing – locking automatic balancing devices – and the method of static and dynamic calculations is developed. Due to insertion and analysis of quantitative criterion of reliability of the automatic balancing system of centrifugal machines – failure life – time of exploitation of the automatic balancing systems of centrifugal machines in face seal workspace is increased. Making of the computer program of statistical experiment of the automatic balancing device allowed to realize the probabilistic estimation of static and leaking descriptions of the hydromechanics system. The results of the experimental researches allow to determine the parameters of the automatic balancing system of centrifugal machines in base on parameterization theory methods. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6630
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

China China
4
EU EU
2
Germany Germany
176
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2
Poland Poland
1
Russia Russia
21
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
3233
United Kingdom United Kingdom
10239
United States United States
6737
Unknown Country Unknown Country
59

Downloads

Germany Germany
177
Russia Russia
20478
Ukraine Ukraine
2364
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
93

Files

File Size Format Downloads
article.doc 670,5 kB Microsoft Word 23114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.