Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66432
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дискусійні питання можливості закріплення кримінальної відповідальності юридичних осіб в чинному законодавстві
Authors Пономарьова, А.В.
Keywords кримінальна відповідальність
уголовная ответственность
criminal liability
міжнародно-правові документи
международно-правовые документы
international legal instruments
космічний простір
космическое пространство
space
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66432
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пономарьова, А.В. Дискусійні питання можливості закріплення кримінальної відповідальності юридичних осіб в чинному законодавстві [Текст] / А.В. Пономарьова; наук. кер. В.М. Завгородня // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,м. Суми, 18-19 травня 2017 р. / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. - Суми: СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 129-132.
Abstract Як зазначено у ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, Суд, який зобов’язаний вирішувати передані йому спори на підставі міжнародного права застосовує, серед інших джерел, загальні принципи права, визнані цивілізованими націями [1]. До таких принципів налужить і відома ще з часів Давнього Риму правова аксіома: «Ніхто не може передати іншому більше прав, ніж має сам».
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
109
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
110
Unknown Country Unknown Country
23

Files

File Size Format Downloads
Ponomarova_kryminalna_vidpovidalnist.pdf 835,62 kB Adobe PDF 140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.