Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66584
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка ризиків страхової діяльності згідно вимог стандарту ISO/IEC 31000
Authors Крючков, Р.О.
Ivchenko, Oleksandr Volodymyrovych  
Dynnyk, Oksana Dmytrivna
Sushchenko, Nataliia Volodymyrivna
Keywords ризик
риск
risk
страхування
страхование
insurance
страховий ризик
страховой риск
insurance risk
ISO / IEC 31001
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66584
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Оцінка ризиків страхової діяльності згідно вимог стандарту ISO/IEC 31000 [Текст] / Р.О. Крючков, О.В. Івченко, Н.В. Сущенко, О.Д. Динник // Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Суми, 22-26 травня 2017 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 180.
Abstract Ризик є невід’ємною складовою повсякденного існування будь-якого суб’єкта економічних відносин. На сьогодні європейське громадянське суспільство відпрацювало ефективну систему методів управління ризиком, серед яких особливу роль відводять саме системі страхування. Бажання України приєднатися до життєвих стандартів країн ЄС, вимагає, перш за все, прийняття ментальності громадянського суспільства, що вибудовує систему соціального захисту кожного суб’єкту громади шляхом передання фінансової відповідальності за наявний в нього ризик на управління спеціалізованій комерційній структурі – страховій компанії на договірних умовах. Тому, невід’ємною складовою розбудови ефективної, конкурентної національної економіки на сьогодні є широка страхова освіта громади в питанні оцінки ризиків страхової діяльності згідно вимог стандарту, одним з яких є впровадження міжнародного стандарту ISO / IEC 31001.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

France France
1
Germany Germany
13
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Kruchkov_ocinka_ryzukiv_strakhovoi_diyalnosti.pdf 758,88 kB Adobe PDF 7

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.