Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66584
Title: Оцінка ризиків страхової діяльності згідно вимог стандарту ISO/IEC 31000
Authors: Крючков, Р.О.
Ivchenko, Oleksandr Volodymyrovych 
Dynnyk, Oksana Dmytrivna
Sushchenko, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: ризик
риск
risk
страхування
страхование
insurance
страховий ризик
страховой риск
insurance risk
ISO / IEC 31001
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Оцінка ризиків страхової діяльності згідно вимог стандарту ISO/IEC 31000 [Текст] / Р.О. Крючков, О.В. Івченко, Н.В. Сущенко, О.Д. Динник // Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Суми, 22-26 травня 2017 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 180.
Abstract: Ризик є невід’ємною складовою повсякденного існування будь-якого суб’єкта економічних відносин. На сьогодні європейське громадянське суспільство відпрацювало ефективну систему методів управління ризиком, серед яких особливу роль відводять саме системі страхування. Бажання України приєднатися до життєвих стандартів країн ЄС, вимагає, перш за все, прийняття ментальності громадянського суспільства, що вибудовує систему соціального захисту кожного суб’єкту громади шляхом передання фінансової відповідальності за наявний в нього ризик на управління спеціалізованій комерційній структурі – страховій компанії на договірних умовах. Тому, невід’ємною складовою розбудови ефективної, конкурентної національної економіки на сьогодні є широка страхова освіта громади в питанні оцінки ризиків страхової діяльності згідно вимог стандарту, одним з яких є впровадження міжнародного стандарту ISO / IEC 31001.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66584
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other7
Germany1
France1
United States1
Downloads
Other2
China1
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kruchkov_ocinka_ryzukiv_strakhovoi_diyalnosti.pdf758.88 kBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.