Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66848
Title: Державне регулювання розподілу природно-ресурсної ренти в національній економіці України
Authors: Halynska, Yuliia Viktorivna
Keywords: рентна політика
рентная политика
rental policy
рентний дохід
рентный доход
rental income
акумулювання фінансових коштів
аккумулирование финансовых средств
accumulation of financial resources
перерозподіл рентних доходів
перераспределение рентного дохода
redistribution of rental income
рентні відносини
рентные отношения
rental relations
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Галинська Ю.В. Державне регулювання розподілу природно-ресурсної ренти в національній економіці України : монографія / Ю. В. Галинська. - Суми : СумДУ, 2017. - 288 с.
Abstract: У монографії викладені результати досліджень з актуальних теоретичних, методологічних і практичних питань управління рентною політикою в Україні. Досліджуються соціально-економічні відносини держави, регіонів і видобуваних підприємств щодо розподілу рентного доходу від видобування природних ресурсів. Пропонується механізм взаємодії всіх учасників суспільства щодо формування та розподілу рентного доходу від видобування природних ресурсів через створення колабораційних альянсів між державою, видобувними підприємствами та регіонами як на вертикальному, так і на горизонтальному рівні в умовах коопетиції. Розроблена модель оптимального перерозподілу рентних доходів від видобування природних ресурсів, ураховуючи технічний стан видобувних підприємств та еколого-економічне становище регіонів видобування. Запропоновано науково-методичний підхід до акумулювання фінансових коштів від перерозподілу рентних доходів від видобування природних ресурсів паливнобудівної галузі на регіональному рівні.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66848
Type: Preprint
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other35
Germany3
France3
Ukraine2
United States17
Downloads
Other28
China1
Germany1
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
halynska_rental_income.pdf490.6 kBAdobe PDF31Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.