Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66848
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Державне регулювання розподілу природно-ресурсної ренти в національній економіці України
Authors Halynska, Yuliia Viktorivna
Keywords рентна політика
рентная политика
rental policy
рентний дохід
рентный доход
rental income
акумулювання фінансових коштів
аккумулирование финансовых средств
accumulation of financial resources
перерозподіл рентних доходів
перераспределение рентного дохода
redistribution of rental income
рентні відносини
рентные отношения
rental relations
Type Preprint
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66848
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Галинська Ю.В. Державне регулювання розподілу природно-ресурсної ренти в національній економіці України : монографія / Ю. В. Галинська. - Суми : СумДУ, 2017. - 288 с.
Abstract У монографії викладені результати досліджень з актуальних теоретичних, методологічних і практичних питань управління рентною політикою в Україні. Досліджуються соціально-економічні відносини держави, регіонів і видобуваних підприємств щодо розподілу рентного доходу від видобування природних ресурсів. Пропонується механізм взаємодії всіх учасників суспільства щодо формування та розподілу рентного доходу від видобування природних ресурсів через створення колабораційних альянсів між державою, видобувними підприємствами та регіонами як на вертикальному, так і на горизонтальному рівні в умовах коопетиції. Розроблена модель оптимального перерозподілу рентних доходів від видобування природних ресурсів, ураховуючи технічний стан видобувних підприємств та еколого-економічне становище регіонів видобування. Запропоновано науково-методичний підхід до акумулювання фінансових коштів від перерозподілу рентних доходів від видобування природних ресурсів паливнобудівної галузі на регіональному рівні.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

France France
3
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
666
United States United States
17
Unknown Country Unknown Country
48

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
667
Unknown Country Unknown Country
34

Files

File Size Format Downloads
halynska_rental_income.pdf 490,6 kB Adobe PDF 703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.