Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66858
Title: Спосіб експериментального дослідження репаративного остеогенезу за умов впливу гіперглікемії у дослідних тварин
Authors: Melekhovets, Oksana Kostiantynivna 
Sikora, Vitalii Zinoviiovych
Bumeister, Valentyna Ivanivna
Korenkov, Oleksii Volodymyrovych 
Keywords: репаративний остеогенез
репаративный остеогенез
reparative osteogenesis
гіперглікемія
гипергликемия
hyperglycemia
експериментальні дослідження
экспериментальные исследования
experimental studies
Issue Year: 2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 119078 U Україна, МПК (2006), A61B 17/00, G09B 23/28 (2006.01). Спосіб експериментального дослідження репаративного остеогенезу за умов впливу гіперглікемії у дослідних тварин / О.К. Мелеховець, В.З. Сікора, В.І. Бумейстер, О.В. Кореньков (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № 201702902; заявл. 27.03.2017; опубл. 11.09.2017, бюл.№ 17.
Abstract: Спосіб експериментального дослідження репаративного остеогенезу за умов впливу гіперглікемії у дослідних тварин включає формування кісткового дефекту з наступною реєстрацією репаративних процесів у кістковій тканині, попередньо перед формуванням кісткового дефекту індукують у дослідної тварини гіперглікемічний стан, для чого одноразово вводять алоксан, розчинений у фізіологічному розчині натрію хлориду з розрахунку 40 мг/кг маси тварини. Формування кісткового дефекту здійснюють через тиждень на медіальній поверхні нижньої третини діафізу великогомілкової кістки діаметром 2 мм портативним фрезером зі швидкістю обертання 20 000 обертів у хвилину. При цьому реєстрацію репаративних процесів у кістковій тканині проводять відповідно до стадій репаративного остеогенезу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66858
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other16
Germany1
France1
Ukraine1
United States7
Downloads
Other4
China3
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Melekhovets_osteohenez.pdf151.39 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.