Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67121
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб побудови та використання електронного тренажера для навчання стрільбі артилерії із закритої вогневої позиції
Authors Makeiev, Vasyl Illich
Liapa, Mykola Mykolaiovych
Розкошний, А.Ф.
Keywords електронний тренажер
электронный тренажер
electronic simulator
стрільба
стрельба
shooting
вогнева позиція
огневая позиция
fire position
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67121
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation Пат. 119138 U Україна, МПК (2006) F41G 3/00. Спосіб побудови та використання електронного тренажера для навчання стрільбі артилерії із закритої вогневої позиції / В.І. Макєєв, М.М. Ляпа, А.Ф. Розкошний (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201703563; заявл. 12.04.2017; опубл. 11.09.2017, бюл. № 17.
Abstract 1. Спосіб побудови та використання електронного тренажера для навчання стрільбі із закритої вогневої позиції, що включає розміщення модуля керівника із керуючою ЕОМ і підключення до нього тренажерних модулів, скомпонованих із робочих ЕОМ, тих хто навчається, у кількості від 1 до п, із загальносистемним та спеціалізованим програмним забезпеченням, кожен із яких підключений до модуля керівника із керуючою ЕОМ, із об'єднанням їх в єдину локальну мережу, введення макета комплексу у вигляді гармати, на яку по засобах зв'язку передають дані від виконуючого вогневе завдання стосовно завдання і ступеня підготовки тих, хто навчається, який відрізняється тим, що модуль керівника (1) виконують у вигляді підключеного до керуючої ЕОМ(2) проектора (3), до якого підключений екран (4), а кожен із тренажерних модулів (5) підключають до модуля керівника (1) по безпровідному інтерфейсу і виконують у складі блока (6) командира виконуючого вогневе завдання та блока (9) для розміщення посадових осіб на вогневій позиції із можливістю забезпечення зв'язку поміж ними шляхом з'єднання входами-виходами один з одним, при цьому блок (9)для розміщення посадових осіб на вогневій позиції виконують у вигляді блока (10) старшого офіцера батареї з'єднаного з блоком (13) для робочих міст обслуги гармати, окрім цього блок (6) командира виконуючого вогневе завдання та блок(10) старшого офіцера батареї виконують у вигляді робочої ЕОМ (7,11), кожну із яких входами-виходами з'єднують з відповідними моніторами(8,12), а макет комплексу у вигляді макета-гармати (16) вводять до складу блока (13) для робочих місць обслуги гармати і виконують його у вигляді робочої ЕОМ (19) з прицільними пристроями та механізмами наведення в горизонтальній та вертикальній площинах із встановленими на них датчиками положення лінії прицілювання в горизонтальні(15) та вертикальній (17) площинах, кожен із виходів яких з'єднують з входом макета - гармати(16), яку входами - виходами з'єднують з робочою ЕОМ (19) командира гармати через пристрій (14) спряження, причому другий вхід макета – гармати (16) з'єднують з датчиком (18) пострілу, а робочу ЕОМ (19) командира гармати входами - виходами з'єднують з монітором (20) гармати. 2. Спосіб побудови та використання електронного тренажера для навчання стрільбі артилерії із закритої вогневої позиції за п. 1, який відрізняється тим, що, робочі ЕОМ (7,11,19) тренажерних модулів та керуючу ЕОМ(2) виконують у складі персонального комп'ютера, у якому відображають увідні керівника ЕОМ, всі дії тих, хто навчається, у ході виконання поставленого перед ними завдання із отриманням відповідної оцінки. 3. Спосіб побудови та використання електронного тренажера для навчання стрільбі артилерії із закритої вогневої позиції за п. 1, який відрізняється тим, що електронний тренажер оснащають системою електроживлення.
Appears in Collections: Патенти

Views

Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
25
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Makieiev_pobudova.pdf 482,61 kB Adobe PDF 41

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.