Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67227
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Історія мови як міждисциплінарна галузь наукових знань
Authors Shchyglo, Larysa Volodymyrivna
Keywords міждисциплінарність
лінгвістика
історія мови
междисциплинарность
лингвистика
история языка
interdisciplinary
linguistics
history of language
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67227
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Щигло, Л.В. Історія мови як міждисциплінарна галузь наукових знань [Текст] / Л.В. Щигло // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 листопада 2017 р. - Суми: СумДУ, 2017. - С. 199-202.
Abstract Науково-технологічний прогрес кінця XX ст. сприяв переформатуванню проблем у вітчизняному науково-освітньому просторі. Особливої актуальності набули питання пов’язані з переосмисленням ролі теорії і практики в лінгвістиці і філології. В дискусіях стосовно реформування освіти висловлюються думки про її значне теоретичне перевантаження та недостатність прикладного підходу. Однак варто зауважити, що теорія – це результат формалізації наукового знання і без ґрунтовної теоретичної основи прикладні питання не знайдуть бажаного застосування.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
766
United Kingdom United Kingdom
219
United States United States
1439
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1437
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Shchyhlo.pdf 1,44 MB Adobe PDF 1445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.