Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67246
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Стійкі словосполучення та мовні кліше як лінгво-стилістичні особливості сучасного німецького інтернет-контенту
Authors Скорікова, А.В.
Keywords інтернет-коммунікації
интернет-коммуникации
internet communication
віртуальна комунікація
виртуальная коммуникация
virtual communication
кліше
клише
cliche
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67246
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Скорікова, А.В. Стійкі словосполучення та мовні кліше як лінгво-стилістичні особливості сучасного німецького інтернет-контенту [Текст] / А.В. Скорікова; наук. кер. Л.І. Дегтярьова // Перекладацькі інновації: матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15-16 березня 2018 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 158-160.
Abstract Розвиток науки і технологій в к. ХХ – п. ХХІ ст. призвів до того, що виник новий вид спілкування – наприклад, спілкування за допомогою електронних листів, телеконференції, спілкування в чатах. Ці зміни якісно змінили процес комунікації і призвели до того, що мова повинна була виконувати свої традиційні функції (комунікативну, емоційно-експресивну, номінативну) в абсолютно нових умовах.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
253
United Kingdom United Kingdom
559
United States United States
279
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
280
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1119
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Skorikova_movni_klishe.pdf 1,01 MB Adobe PDF 1411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.