Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67408
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Робоче колесо вільновихрового насоса
Authors Kondus, Vladyslav Yuriiovych
Kotenko, Oleksandr Ivanovych
Keywords робоче колесо
рабочее колесо
driving wheel
вільновихровий насос
свободновихревой насос
free-vortex pump
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67408
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation Пат. 119807 U Україна, F04D 7/04 (2006.01), F04D 29/38 (2006.01). Робоче колесо вільновихрового насоса / В.Ю. Кондусь, О.І. Котенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201703565; заявл. 12.04.2017; опубл. 10.10.2017, бюл. № 19.
Abstract Робоче колесо вільновихрового насоса, що містить диск зі ступицею та основні лопаті, нахилені в протилежному напрямку обертання, яке відрізняється тим, що додатково оснащене укороченими лопатями з вхідною та вихідною кромками, які установлені в міжлопатевихканалах почергово з основними лопатями, при цьому діаметр Dл, на якому розташовані вхідні кромки укорочених лопатей становить від 0.4 до 0.8 зовнішнього діаметра D2 робочого колеса.
Appears in Collections: Патенти

Views

France France
1
Germany Germany
1
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Kondus_roboche.pdf 227,26 kB Adobe PDF 11

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.